Szkolenie: Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji to jedna z kluczowych kompetencji, które powinny rozwijać współczesne organizacje i pracujący w nich managerowie. Uzasadnienie jest oczywiste: żyjemy w świecie zmian organizacyjnych, technologicznych, społecznych, kulturowych, fuzji i kryzysów. Jedyne co jest pewne w organizacjach, to właśnie zmiana. Jednocześnie, wiele prób zmian spotyka się z oporem osób i struktur, których zmiany dotyczą, co skutkuje opóźnieniem zmiany, a często nawet upadkiem projektu zmiany. Szkolenie które proponujemy ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego wdrażania małych i dużych zmian w swoich organizacjach.

Przykładowy zakres szkolenia z zarządzania zmianą w organizacji:

 1. Zarządzanie zmianą: perspektywa organizacyjna – o konieczności i naturalnej potrzebie zmian.
 2. Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu zmianą (zarządzanie pracownikami w procesie zmiany).
 3. Myślenie systemowe w zarządzaniu zmianą: perspektywa całościowa
 4. Etapy zarządzania zmianą wg Kottera: planowanie, komunikacja i wdrożenie zmiany.
 5. Etap rozwoju organizacji a wprowadzanie zmiany.
 6. Metody angażujące do wprowadzania zmian na różnych poziomach organizacyjnych i etapach zmiany

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie do efektywnego zarządzania zmianą w organizacji
 • Ukierunkowanie na proaktywne działanie we wprowadzaniu zmian organizacyjnych
 • Zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami we wdrażaniu zmian

Korzyści dla pracowników i organizacji:

 • zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w miejscu pracy
 • budowanie partnerskich relacji pomiędzy pracownikami a managerami

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Do managerów średniego i wyższego szczebla
 • Do pracowników działów HR

Dodatkowo:

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatu.

Ciekawy? Pomożemy lepiej zarządzić zmianą w Twojej firmie:

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Projekty rozwojowe w organizacji

Zrób przegląd firmy:

Przegląd firmy

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera